//cdnus.globalso.com/sampmax/Banner.jpg
//cdnus.globalso.com/sampmax/bd1852af3.jpg
//cdnus.globalso.com/sampmax/Banner21.jpg
//cdnus.globalso.com/sampmax/ea4d28006.jpg

Sampmax bahalary

Müşderiniň meselelerini nädip çözmelidigi barada hemişe pikir ediň.

biz hakda

“Sampmax” gurluşyk materiallary bilen üpjünçilik zynjyryny 2004-nji ýylda başlady. Biz kontrplak formasy, skafing, polat teker, film ýüzli kontrplak, berkitme gysgyçlary, berkitmeler, galstuklar we howpsuzlyk derwezesi ýaly howpsuzlyk enjamlary ýaly ýokary hilli gurluşyk materiallaryny goldamak üçin döreddik. , Tüýdük tagtasy, skaf diňi we ş.m.

Çözgütler
önümleri

Satyş hyzmatyndan soň

Iş ugurlary

Biziň hödürleýän forma we skaf ulgamy gurluşyk pudagyny has netijeli, has ygtybarly we has çaltlaşdyrýar.Faner, post kenary we alýumin iş tagtasy ýaly segment önümleriniň önümçilik tehnologiýasyny kämilleşdirmek bilen bir hatarda, iş ýerleriniň ahyrky ulanylyşyna-da üns berýäris, bu bolsa gurluşyk iş ýerlerini gowşurmagyň wagtyna we işçileriň biziň ulanmagymyzy aňsatlaşdyrmagyna sebäp bolýar. önümleri.

Cataloghli katalogy görüň
Forma materialyFormanyň çözgüdiSkaf çözgüdi